"Стамбено одржавање Шабац"

Фирма „Стамбено одржавање Шабац“ се бави професионалним управљањем зградама. У Вашем је интересу да Ваша стамбена зграда послује у складу са важећим прописима уз минимална новчана средства која сваки станар мора да издвоји за њено одржавање. Ваша зграда треба да буде тако уређена да будете поносни што живите у њој. Вишегодишњим искуством дошли смо до закључка да у зградама постоји проблем ефикасне организације, високих трошкова и непознатих трошкова.

Како бисмо се издвојили од других, инсистирамо на редовном извештавању станара о прикупљеним средствима и њиховој расподели.